2019
Δεν υπάρχει κανένα έγγραφο ούτε αρχείο media σε αυτόν τον φάκελο.
Έγγραφα
 • 2018 Audited Financial Statements
  πριν από 4 Έτη από τον/την Fr. George Callos
  Εγκεκριμένο
 • 2020 National and Metropolis Ministries Allocation
  πριν από 4 Έτη από τον/την Fr. George Callos
  Εγκεκριμένο
 • 2020 Metropolis Budget
  πριν από 4 Έτη από τον/την Fr. George Callos
  Εγκεκριμένο
 • 2020 National Ministries Data Form (Excel)
  πριν από 4 Έτη από τον/την Fr. George Callos
  Εγκεκριμένο
 • 2020 National Ministries Data Form (PDF)
  πριν από 4 Έτη από τον/την Fr. George Callos
  Εγκεκριμένο
 • 2019 National + Metropolis Ministries Allocation
  πριν από 5 Έτη από τον/την Fr. George Callos
  Εγκεκριμένο
 • Standard Chart of Accounts (01-18-2018)
  πριν από 5 Έτη από τον/την Fr. George Callos
  Εγκεκριμένο
 • Parish Audit Guidelines
  πριν από 5 Έτη από τον/την Fr. George Callos
  Εγκεκριμένο
{title}
Right Now by
 • thumbnail
  Right Now by

  {title}